top of page

Per realitzar el pagament s’haurà de fer una imposició o transferència per l’import corresponent al següent compte bancari:
CAJA MAR : ES29-3058-0969-1827-2060-1453
Una vegada abonat s’ha de lliurar el justificant de pagament original en el lloc de la
inscripció, d’aquesta manera la inscripció i matrícula es donarà per finalitzada.

INSCRIPCIÓ VACANCES D´AVENTURA EL PUIG

bottom of page